Ereleden en Leden van Verdienste

Erelid
2016  Robert Schults  Erelid
2014  Jaap de Jong  Erelid
2014  Paul Esser  Erelid
2013  Henk Hazelhorst  Erelid
2009  JB Broekhuis  Erelid
2007  Igor Honcoop  Erelid
  Ed Mook  Erelid
  Maarten de Goeij  Erelid
  Ad Boot  Erelid
  Ans Corbeek-Bicker  Erelid
  Erik Hendrickx  Erelid
  Theo van der Lugt  Erelid Overleden
  Wim Schults  Erelid Overleden
Lid van verdienste
2022  Jan-Willem van Dijk  Lid van verdienste Overleden
2019  Jan Smulders  Lid van verdienste
2018  Richard Reulink  Lid van verdienste
2014  Hennie van Dijk  Lid van verdienste
2012  Evert Temminck  Lid van verdienste Overleden
2011  Rene Schaddelee  Lid van verdienste
  Diederik Slot  Lid van verdienste
  Jaap de Wit  Lid van verdienste
  Truus Peerdeman  Lid van verdienste
  J. Martens  Lid van verdienste
  M.A.P. van Haersma-Buma  Lid van verdienste
  M. Tiedeman  Lid van verdienste Overleden
  Cees Distelbrink  Lid van verdienste
  D.A. Bergman  Lid van verdienste Overleden
  M.L.M. van Zwetselaar  Lid van verdienste
  Ton Mook  Lid van verdienste
  W. Hurts  Lid van verdienste
  Erna Broekhuis  Lid van verdienste