Vertrouwenspersoon

Veilig Sportklimaat

Bij MHCN creëren we een veilig sportklimaat waarbij respect, sportiviteit en plezier voorop staan. Niet alleen zijn er gedragsregels opgesteld, ook hebben alle vrijwilligers, trainers en begeleiders die met jeugdleden werken een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overlegt. Daarnaast hebben we vertrouwenscontactpersonen bij MHCN. Je leest daar op deze pagina meer over.

Voor wie en waarom?
Iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of andere onveilige situaties, kan terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is er voor iedereen binnen de vereniging. Bij de VCP kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt. Door er over te praten zorg je ervoor dat er vroegtijdig een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie. Zo streven we samen naar een veilig sportklimaat.

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen binnen de club. Soms lukt dat niet. Er kan dan sprake zijn van bijvoorbeeld:

  • pesten
  • (seksuele) intimidatie
  • discriminatie

Heb je hier mee te maken? Benader dan de VCP. Zij dienen als ‘luisterend oor’, kunnen bemiddelen of een officiële klachtenprocedure opstarten.

Anonimiteit
Er wordt niemand op de hoogte gesteld over de gesprekken die tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden zonder dat jij daar:

  • toestemming voor hebt gegeven
  • van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon geanonimiseerd aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar kun je nog meer terecht?
Ook kun je (anoniem) terecht bij:

De vertrouwenspersonen binnen MHCNSusan Boogaard
Nicoline Schults
[email protected]
[email protected]
06 250 187 90
06 460 703 29