Zaalhockey en het Cororna Toegangs Bewijs (CTB)

3-12 Nieuws
De zaalcompetitie staat op het punt te starten. Voor wat betreft de corona maatregelen voor wedstrijden gelden strengere regels dan die voor veldwedstrijden gelden. 
  • Waar spelers van 18 jaar en ouder zonder geldig CTB + ID-bewijs op het veld nog gewoon hun wedstrijden konden spelen is dat in de zaal geen optie meer. Een geldig CTB voor 18+ spelers is verplicht.
  • Begeleiders (coaches, managers, scheidsrechters, vrijwilligers/ouders die de zaalleiding verzorgen) zijn volgens de regels zoals die op de site van de KNHB staan beschreven, niet verplicht om hun CTB + ID-bewijs te laten zien, echter veel zalen zullen niet de regels van KNHB volgen, maar de regels van de horeca en ook van begeleiders een geldig CTB verwachten om een zaal te betreden. De regels van de accommodatie gaan boven de regels van de KNHB.
  • Rij-ouders voor zaalwedstrijden, waarvan het aantal tot een minimum beperkt moet worden, worden door de KNHB, voor de zaal, aangemerkt als begeleiders, maar ook daarvoor geldt,  zalen die niet de regels van de KNHB volgen maar die van de horeca zullen een geldig CTB + ID-bewijs verwachten om een zaal te betreden.
  • En natuurlijk gelden alle andere algemene maatregelen. Houdt je aan de 1,5m, blijf thuis bij klachten, ga zitten, draag een mondkapje als je niet zit (bv. naar het toilet gaat) etc. We spelen binnen en dan gelden de regels voor publieke binnenruimten.
Zorg dat je je houdt aan de regels zoals die gelden in de zaal waar je gaat spelen en in Veerhuis en Merwestein, onze thuiszalen, betekent dat elke 18+er een geldig CTB + ID-bewijs moet laten zien. Twijfel je: "Toon je CTB + ID bewijs” zit je altijd goed.
Het heeft geen zin om geen CTB te tonen o.b.v. de regels van de KNHB als een zaal die niet accepteert. Het bestuur van MHCN zal ook geen werk maken van opmerkingen op wedstrijdformulieren of protesten die op een andere manier binnenkomen om hier bezwaar tegen aan te tekenen.
Voor alle duidelijkheid dit zijn de regels die verder los staan van de maatregelen t.a.v. sporten tussen 5:00 en 17:00 uur en zullen dus ook na 19 december blijven gelden.