Vertrouwens Contact Persoon

Een vertrouwenspersoon is er voor al onze leden die zich zorgen maken over waargenomen of zelf overkomen seksueel ontoelaatbaar gedrag, intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of bedreigen, en die hierover het gesprek aan willen gaan. Zoals de naam van de functie al zegt gaat het over zaken waar je in vertrouwen over wil spreken. Dat wil zeggen dat we samen overleggen en in overleg kijken welke stappen wij eventueel moeten ondernemen. De VCP functioneert onafhankelijk van het bestuur, maar legt wel verantwoordelijkheid af aan het bestuur. Op dit moment heeft MHCN geen VCP. De vacature staat uit. In de tussentijd kun je met je zorgen terecht bij onze secretaris, Nicoline Keulen, via [email protected]. Zij zal je zo goed mogelijk te woord staan en met jou bespreken wat goed is als vervolgstap. Uiteraard hoopt het bestuur snel een nieuw VCP te kunnen presenteren.